FAQ

Praktiske informationer i forbindelse med tilbud
Et tilbud fra Bang & Beenfeldt A/S er altid uforpligtende og uden omkostninger for bygherren. For at vi kan tilbyde dette, skal vi dog bede om nogle basale informationer, alt efter hvilken form for arbejde, det drejer sig om.

Nybyggeri
Ved nybyggeri skal vi bede om evt. arkitektskitse eller detailprojekt.

Ombygninger og tilbygninger
Ved om- og tilbygninger skal vi bede om evt. arkitektskitse eller detailprojekt samt tegninger over eksisterende forhold (plan- og snittegninger af bygningen).

Fjernelse af vægge og etablering af dørhuller
Gælder det fjernelse af vægge og etablering af dørhuller, skal vi bede om eksisterende bygningstegninger af ejendommen. Vi skal bruge plantegninger over etagerne samt en snittegning af ejendommen. På den relevante plantegning, bedes de ønskede ændringer angivet med blyant.

Renoveringssager
Disse sager er meget forskelligartede, så her anbefales det at kontakte os for klarlægning af det rette handlingsforløb.

Energimærkning og tilstandsrapporter/ vedligeholdelsesplaner
Ofte er det tilstrækkeligt med oplysning af bygherres navn samt adresse på de(n) berørte ejendom(me). Herudover ønsker vi at vide, om der er én eller flere varmecentraler. Resten klarer vi selv.
Priser på energimærkning og priser på vedligeholdelsesplan afhænger primært af ejendommens størrelse samt ejendommens kompleksitet. Derfor foretager vi altid en individuel bedømmelse af ejendommen forud for tilbudsgivning, således at rekvirenten ikke kommer til at betale for meget.
Få en uddybende beskrivelse af energimærkninger her.

Termografering og tæthedsprøvning
Ved termografering og tæthedsprøvning skal vi bede om oplysninger vedr. adresse, bygningens størrelse, antal etager samt alder.