Aftalegrundlag og ansvarsforhold

Følgende gælder med mindre andet er aftalt i den pågældende sag.

Aftalegrundlag
For vort arbejde gælder ”Dansk Ingeniørforenings almindelige Bestemmelser for teknisk
Rådgivning og Bistand, ABR 89”. Link til ABR89 med mindre andet er nævnt i den konkrete rådgiveraftale/tilbud.

Betalingsbetingelser
Ved projektfremsendelse (eller iflg. anden aftale). Betalingsfrist 14 dage. Det mindste beløb, der faktureres ved benyttelse af vores rådgivning, er svarende til én ingeniørtime.

Forsikringsforhold
Vort arbejde er professionelt ansvarsforsikret i Danske Forsikring ved police nr. J 9474 403 201.