Aftalegrundlag og ansvarsforhold

Følgende gælder med mindre andet er aftalt i den pågældende sag.

Aftalegrundlag
For vores rådgivning gælder Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand “ABR Forenklet”, og ”Tillæg til ABR Forenklet”, med mindre at andre betingelser og forudsætninger er gjort gældende i den konkrete aftale/tilbud.

Download ABR forenklet inkl. tillæg her (pdf)

Fakturering
Ved projektfremsendelse eller månedlig aconto fakturering (med mindre andet er aftalt).

Betalingsbetingelser
Betalingsfrist er 14 dage. Det mindste beløb, der faktureres ved benyttelse af vores rådgivning, er svarende til én ingeniørtime.

Forsikringsforhold
Vores arbejde er forsikret i Topdanmark ved police nr. E 9474 403 201.