Politikere vil lempe kravene til tagboliger

For at komme boligmanglen til livs lemper Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune nu kravene til at opføre tagboliger i byens mange uudnyttede loftrum. Historisk har Frederiksberg været tilbageholdende med udvidelsen af deres boliger, men også her bløder man op for kravene. 

I fremtiden skal det være lettere at få lov til at omdanne de uudnyttede kvadratmeter til tagboliger, lyder meldingen fra politikere i Københavns teknik- og miljøudvalg.

I sidste uge gav politikerne grønt lys for at udvikle nye retningslinjer på området. Især er det reglerne om at hæve loftshøjden i eksisterende ejendomme samt kravet om anlæg af parkeringspladser i forbindelse med nye boliger, som det fremover bliver lettere at få dispensation fra.

Og listen med fordele over opførelsen af tagboliger er lang. Argumentet for lempelsen af de nuværende regler på området er først og fremmest, at København vokser. Inden 2025 vil hovedstaden få 100.000 nye borgere. Ifølge overborgmester Frank Jensen (S) kræver dette, at der bygges 45.000 nye boliger.

Derudover giver tagboliger en fortætning af byen, fordi man ikke skal ud og etablere noget nyt, men kan bruge den eksisterende infrastruktur.

Hjælp til finansiering 

For andels- og ejerforeninger er der også en lang række fordele ved at etablere tagboliger. Nye tagboliger kan gøres så attraktive, at de kan lejes ud eller sælges til fordelagtige priser. Dette kan være med til at finansiere en ofte tiltrængt energirenovering af de underliggende boliger i ejendommen.

Mange bygninger i København står i forvejen over for større renoveringer, f.eks. udskiftning af tag og vinduer. Dermed opstår en oplagt mulighed for at udnytte byens mange tomme pulterkamre og tørrelofter. Når stilladserne alligevel er oppe i forbindelse med en større renovering, er det en fordel i samme ombæring at opføre boliger øverst oppe under taget.

Læs mere om fordelene ved – og indretning af – tagboliger i denne artikel.

Du kan også læse mere om mulighederne for at få renoveret i jeres ejendom her.

Billederne er venligst udlånt af RUBOW arkitekter A/S
Fotograf ved RUBOW: Mathias Juel Christensen

Besøg vores sider: facebook linkedin