Man nåede næsten ikke at blinke med øjnene, før midlerne i Energistyrelsens Bygningspulje var blevet uddelt til de første heldige ansøgere i sidste uge. Så hvad skal vi nu stille op med alle energiforbedringsprojekterne, der ikke har fået tilskud? Fortvivl ikke, for der er heldigvis flere puljer at søge i år. Få overblikket her:

Københavns Kommunes Bygningsfornyelsespulje

Støtte til etageejendomme, der er enten ejer- /andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme i København:
Toiletpuljen: Puljen er udelukkende til etablering af toilet/bad i etageejendomme, der ikke i forvejen har badeværelser. Gælder for andels- og ejerforeninger og privat udlejning. Støtten udgør 1/3 af udgiften til etablering af toilet/bad – dog max. 75.000 kr. pr. bolig. Ansøgningsfrister i 2021: 5. maj og 1. november

Støjpuljen: Støjpuljen kan søges af ejere af private udlejningsejendomme og bestyrelser i andels- og ejerforeninger. Ejendommens boliger skal være stærkt støjplaget af vejstøj for at kunne opnå støtte. Ansøgningsfrist i 2021: 4. oktober

Se mere på: Byfornyelsesportalen

Håndværkerfradrag

Også kaldet Bolig-Job-Ordningen. Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn (ikke materialer) til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Håndværkerfradraget gælder for leje, andel og ejerboliger – og sommerhuse. OBS: I beboelsesejendomme gælder fradraget kun i de tilfælde, hvor den enkelte selv har vedligeholdelsespligten. Fradraget for energirenovering i 2021 er 25.000 kr. årligt pr. person over 18 år i husstanden. Du kan ikke både få tilskud fra andre ordninger og fradrag til det samme projekt.
Ansøgning: Ved selvangivelse til skat

Se mere på: Skat.dk

Energistyrelsens Bygningspulje

Få tilskud til at gøre din bolig mere klimavenlig. Tilskuddet gives til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger, både huse og etageejendomme.

  • Isolering
  • Vinduer og døre
  • Skift af varmetype
  • Optimering af husets drift, såsom ventilation, varmegenindvending

Ansøgning: august og oktober 2021

Se mere på sparenergi.dk