Kom med en tur “i marken” – eller rettere: i kælderen og på loftet – med vores energikonsulent, Steffen Brund. I dag er vi på en ejendom på Nørrebro, som har energimærke E.

Steffen har lige nu rasende travlt med at udføre de energimærker, vi udarbejder i en rammeaftale for Københavns Kommune under ordningen Energitjekket KBH. Som del af Københavns Kommunes klimaindsats sikrer kommunen nemlig gratis energimærker til 176 ejendomme i København, som mangler et energimærke eller har et højt energiforbrug med energimærke E, F eller G.

– Vi er glade for at få tildelt opgaven, der giver os mulighed for at være med til at løfte kommunens klimaindsats og bevare og renovere ejendomme i København, så vi i det hele taget får en mere energivenlig og bæredygtig bygningsmasse, sagde markedschef i Bang & Beenfeldt Erik Lindahl, da vi fik tildelt rammeaftalen efter en udbudsrunde. Det kan du læse mere om her: Energitjekket KBH: Rammeaftale for Københavns Kommune 

Ejendommen på Nørrebrogade har i dag energimærke E. Efter gennemgangen i dag udarbejder Steffen et nyt energimærke til foreningen, hvor de kan se energioptimeringspotentialer og se om nogle af de seneste tiltag på ejendommen vil resultere i et bedre energimærke end det eksisterende.
Foran ejendommen på Nørrebrogade, der både huser erhverv (en cykelbutik) og boliger. Det betyder, at der skal udføres to separate energimærker. Her er der energivinduer i facaden, hvilket kan trække op i den rigtige retning for ejendommens energimærke.
Varmecentralen i kælderen bliver gennemgået.
Steffen kigger her på gavlen med graffiti. Den er uisoleret. På ejendommen til venstre er der københavnertag, som snart bør udskiftes. På den lave ejendom til højre er det et skifertag, som stadig er i god stand.
Noter til energimærkningsrapporten udfyldes i vaskekælderen.
Varmtvandsbeholderen i kælderrummet tjekkes. Steffen aflæser typeskiltet, der beskriver fabrikat, type og årstal.
Loftgulve for begge bygninger for ejendommen er fint isoleret. I den høje bygning var der indblæst isoleringsgranulat, mens isolering ligger under gulv på spidsloftet, hvor ventilationsanlægget også er placeret.