Forening

Er du del af bestyrelsen i din andelsbolig- eller ejerforening?

Bang & Beenfeldt har mere end 45 års erfaring i at rådgive andelsbolig- og ejerforeninger om bygningsvedligeholdelse og renovering – og vi kan hjælpe jer med alle udfordringer inden for området.

Vores forretning bygger på et tillidsfuldt samarbejde med bygherrer og entreprenører og vi arbejder hver dag dedikeret på at skabe bygbare løsninger og give nyt liv til især den eksisterende bygningsmasse. Vi har igennem mange år fungeret som totalrådgiver i forbindelse med større renoveringsprojekter.

Vi har deltaget i utallige byggemøder som byggeledere, haft tilsyn og gransket hovedprojekter med fokus på forhold, der har væsentlig indflydelse på byggeriets kvalitet og hensigtsmæssige udførelse.

Transformation af den eksisterende bygningsmasse

Vores kernekompetence er bygningsrenovering, herunder ombygning, transformation og tilbygning. Vi har mange års erfaring som totalrådgivere i forbindelse med større renoveringsprojekter for almene boligorganisationer og andels- og ejerforeninger, men vi rådgiver også i forbindelse med mindre projekter for privatkunder, eks. inden for energiberegninger og statiske beregninger.

Et godt sted at begynde er at lade os lave en vurdering af ejendommens tilstand og en vedligeholdelsesplan for de kommende år, evt. kombineret med en vurdering af jeres energiforbrug, så I kan nedbringe jeres nuværende omkostninger og bevare jeres ejendom sund de næste mange år.

Hvad drømmer I om?

Vi hjælper, hvis I drømmer om altaner, byfornyelse, gårdsanering, energioptimering, tagterrasser, regnvandshåndtering og lignende.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til dit byggeprojekt.

Du kan ringe til os på tlf. 32 57 82 50 eller på info@bangbeen.dk. Vi glæder os meget til at høre fra dig.