DGNB

Bang & Beenfeldt er medlem af Green Building Council Denmark (DGNB). DGNB har til formål at udbrede viden om- og skabe de bedste betingelser for bæredygtighed i byggeriet.

I Bang & Beenfeldt har vi to auditorer, der er uddannede i DGNB-certificering af eksisterende bygninger.

At bevare i stedet for at bygge nyt kan i sig selv være bæredygtigt, men det kræver en fokuseret indsats på de enkelte løsninger, og hvordan de som helhed påvirker hinanden. Vores auditorer har indblik i screening og evaluering af den igangværende bygningsdrift, med fokus på miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.

Med andre ord kan vi hjælpe dig, der gerne vil have en certificeret renovering gennemført på din ejendom eller portefølje – dermed får du papir på, hvor bæredygtig din bygning er.

dgnb renovering

De to DGNB-auditorer i Bang & Beenfeldt er Kristian Due-Hansen og Daniel Grønn

Se mere om DGNB