Byggepladsbesøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Flere gange årligt tager Bang & Beenfeldt på en række byggepladsbesøg, hvor vi gransker de byggeprojekter, vi arbejder på. Disse dage er spændende, inspirerende og lærerige og da vi hver dag arbejder på mange projekter sideløbende, giver disse besøg os et indblik i, hvilke bygningsmæssige landskaber vores kolleger arbejder med.

Onsdag eftermiddag studerede vi terrænet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Bang & Beenfeldt har varetaget arbejdsmiljøkoordineringen i udførelsesfasen i forbindelse med udskiftning af konservatoriets gamle kobbertag.

Vi fik en rundvisning på arbejdsområdet på selve taget over koncertsalen. Overdækningen på ejendommen er med et spænd på 44 m. et af de største i Danmark. Det store spænd på taget samt dét, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium sideløbende med renoveringen har haft dørene åbne for besøgende til koncerter og andre arrangementer, har gjort opgaven særligt udfordrende ift. arbejdsmiljøkoordinering. Helt særlige sikkerhedsforanstaltninger har i dette projekt været i spil.

Brian Toft fra Toft Kobber ApS viste os rundt på byggepladsen. Brian Toft er både udførende i renoveringen af kobbertaget, men fungerer også som byggeleder for projektet qua sin ansættelse ved Newsec Datea.

Det er de sidste arbejder, der i gang på byggepladsen, for arbejdet med kobbertaget afsluttes til februar.

Læs mere om arbejdet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium her

Besøg vores sider: facebook linkedin