Bang & Beenfeldt kan nu kalde sig fast tilknyttet eftersynsfirma ved BvB – Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse.

BvB er et forsikringsselskab, der udfører eftersyn og dækker byggeskader i forbindelse med byfornyelsessager. Samtidig fungerer BvB som leverandør og formidler af uvildig byggeteknisk viden. Ambition er at sikre en høj kvalitet i håndværket, så svigt og skader reduceres mest muligt.

Sikrer kvaliteten af arbejdet ved byfornyelser  

Byggeteknisk rådgivning er et centralt element i denne sammenhæng og Bang & Beenfeldt skal hjælpe BvB med at sikre kvaliteten af det udførte arbejde i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

Kvaliteten af det udførte arbejde kontrolleres bl.a. ved et 1-årseftersyn og et 5-årseftersyn i de omfattede ejendomme for byfornyelsessager. Bang & Beenfeldt skal hjælpe med at gennemføre disse eftersyn. Eftersynene beskriver bl.a. de tilknyttede byggeriers tilstand og belyser, om der er byggeteknisk svigt, som stammer fra fejl og mangler ved byggeriets projektering og opførelse.

Eftersynene giver bygherre en faglig og uvildig vurdering af det udførte arbejde. Ligeledes kan ejerne anvende oplysninger til at justere driftsplanerne for byggerierne.

Vi glæder os til de mange kommende og spændende opgaver ved BvB.

Du kan læse mere om dine muligheder for renovering og ombygning her.

Besøg vores sider: facebook linkedin